Osoby:
Robert Lewandowski
Adam Małysz
Marta Nowak
Obecny/Nieobecny
obecny
nieobecny

Pomieszczenie:
Kuchnia
Pracownia
Pokój
Łazienka
Zajętość:
wolne
zajęte

Wizualizacja