Wartość X1:
Wartość X2:
Wartość X3:
Wartość X4:
Wartość X5:
Wentylacja:
wyłączona
50%
100%

Ogrzewanie On/Off
Światło On/Off
Pożar

SCADA - wizualizacja
Wykres